Elisabet Skoglund
BILDRA

1973 - 1981

Bildlärare i grundskolan och på folkhögskola.

1979 - 2000

Konstpedagog på Moderna Museet. Där utvecklade vi Verkstan för barn och vuxna, influerade av Carlo Derkert, Levande Verkstad och Reggio Emilia.

1990 - 1996

Tjänstledig från Moderna Museet. Startar företaget BILDRA.

1996 - 2003, 2009 - 2011

Kursledare på Konstfack i konstpedagogik.

2000-2009

Egen bildverkstad, utställningslokal och butik ”Gröndals BILDRUM”.

2001 -

Konsult, föreläsare, författare, kursledare i konst- och bildpedagogik. 2001 sade jag upp mig från Moderna museet för att helt satsa på det egna företaget.

FöRFATTARE

  • Lusten att skapa. Berghs förlag. Bok om bildpedagogik och konstpedagogik.
  • Leken och Konsten. Berghs förlag. Bok om bildpedagogik och konstpedagogik.
  • Det är inte klokt! Sveriges Television. 10 konstprogram för barn.
  • Eros skjuter pilar! Utbildningsradion. TV-program för pedagoger om bildpedagogik och myter.
  • Konstsamtal - Samtalskonst. Cura förlag. Bok om samtalsmetodik och hur man kan använda konst i samtal om livsfrågor
  • ALLA KAN MÅLA med Momentmetoden. Fortbildning ab. Massor av konkreta tips på bildövningar med en metodik som alltid fungerar.
  • MASSOR AV TIPS. Eget förlag. Massor av konkreta tips för bildskapande.

Uppdaterad 170215