Välkommen till en hemsida om Bild- och Konstpedagogik!Sommarkurs i Stockholm 2016

Alla kan måla med momentmetoden


Kursen är full av praktiska övningar i måleri och bildskapande. Läs om kursen här.


En förkortad version av kursen ges i november

›› Info om sommarkursen här (pdf)
›› Info om novemberkursen här (pdf)


enbild


Skicka orden JA TILL INFO till skoglund.bildra(at)tele2.se om du vill ha Nyhetsbrev!